Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • KB-VDP03GN

  Xuất xứ :

  Bảo hành :

  Giá : 12.400.000Đ

 • KB-VDP02GN

  Xuất xứ :

  Bảo hành :

  Giá : 7.400.000Đ

 • KB-VDP01GWN

  Xuất xứ :

  Bảo hành :

  Giá : 4.600.000đ

 • KB-VDP01GN

  Xuất xứ :

  Bảo hành :

  Giá : 3.400.000Đ

 • KB-VDP01HN

  Xuất xứ :

  Bảo hành :

  Giá : 7.400.000Đ

 • KB-VDP02G

  Xuất xứ :

  Bảo hành :

  Giá : 2.780.000đ

 • KB-VDP01G

  Xuất xứ :

  Bảo hành :

  Giá : 3.380.000Đ

 • KB-VDP02H

  Xuất xứ :

  Bảo hành :

  Giá : 3.700.000Đ

 • KB-VDP01H

  Xuất xứ :

  Bảo hành :

  Giá : 2.800.000vnđ

 • VP-02VD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 3.250.000Đ

 • VP-01VD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 2.250.000Đ

 • ADAPTER 1.2A

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành :

  Giá : 368.000Đ

 • SHT-3006XMW/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 5.175.000Đ

 • SHT-3305WM/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.174.000Đ

 • SHT-3006XM/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 5.175.000Đ

 • SHT-3507DM/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 6.325.000Đ

 • SHT-3605PM/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.312.000đ

 • SHT-7017XM/CN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 6.624.000đ