Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • TRỌN BỘ CAMERA HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • BỘ KIT AP-8408T

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • BỘ KIT AP-8408

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • BỘ KIT AP-8308

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • BỘ KIT AP-8308T

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • BỘ KIT AP-8404T

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • BỘ KIT AP-8404

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • BỘ KIT AP-8304T

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • BỘ KIT AP-8304

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • AV-718H

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.725.000đ

 • AV-718P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.975.000đ

 • AV-718

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.260.000đ

 • AP-912C

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • AP-912B

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • AP-912A

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • AP-911C

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • AP-911B

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • AP-911A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KX-100NK

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.800.000đ

 • AP-919AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.980.000

 • AP-919AHD 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.460.000đ

 • AP-919AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.100.000đ

 • AP-919C

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.660.000đ

 • AP-919B

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.800.000vnđ

 • AP-919A

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.200.000Đ

 • AP-909C

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • AP-909B

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • AP-909A

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • AP-909AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.400.000đ

 • AP-909AHD 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.950.000đ

 • AP-909AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.700.000đ

 • AV-714

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 THÁNG 1 ĐỔI 1

  Giá : 2.260.000VNĐ

 • AP-912AHD 2.0MP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.200.000vnđ

 • AP-912AHD 1.3MP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.500.000vnđ

 • AP-912AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.050.000VNĐ

 • AP-911AHD 2.0MP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.380.000Đ

 • AP-911AHD 1.3MP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.700.000Đ

 • AP-911AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.250.000Đ

 • AP-907C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.825.000VNĐ

 • AP-906C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.950.000VNĐ

 • AP-905C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.525.000VNĐ

 • AP-904C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.670.000VNĐ

 • AP-903C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.470.000VNĐ

 • AP-902C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.250.000VNĐ

 • AP-305C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.250.000VNĐ

 • AP-304C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.390.000VNĐ

 • AP-303C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.150.000VNĐ

 • AP-302C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.050.000VNĐ

 • AP-701HD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 17.000.000Đ

 • AP-713

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 12 THÁNG 1 ĐỔI 1

  Giá : 2.375.000VNĐ

 • AP-712

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 12 THÁNG 1 ĐỔI 1

  Giá : 2.750.000VNĐ

 • AP-302A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.620.000Đ

 • AP-303A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.600.000VND

 • AP-304A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.960.000Đ

 • AP-305A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.880.000Đ

 • AP-902A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.920.000Đ

 • AP-903A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.040.000Đ

 • AP-904A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.125.000vnđ

 • AP-905A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.160.000Đ

 • AP-906A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.250.000Đ

 • AP-907A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.380.000Đ

 • AP-302B

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.280.000Đ

 • AP-303B

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.000.000VNĐ

 • AP-304B

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.780.000Đ

 • AP-305B

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.700.000Đ

 • AP-902B

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.880.000Đ

 • AP-903B

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.375.000VNĐ

 • AP-904B

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.475.000vnđ

 • AP-905B

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.060.000Đ

 • AP-906B

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.125.000vnđ

 • AP-907B

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.700.000Đ

 • AP-711

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 12 THÁNG 1 ĐỔI 1

  Giá : 3.800.000Đ

 • AP-301CVI

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.540.000Đ

 • AP-302CVI

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.520.000Đ

 • AP-302AHD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.300.000đ

 • AP-303AHD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.500.000đ

 • AP-304AHD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.600.000đ

 • AP-305AHD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.475.000đ

 • AP-902AHD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.650.000đ

 • AP-903AHD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.725.000đ

 • AP-904AHD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.960.000đ

 • AP-905AHD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.780.000đ

 • AP-303CVI

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.640.000Đ

 • AP-304CVI

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.980.000Đ

 • AP-906AHD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.050.000đ

 • AP-907AHD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.180.000đ

 • AP-305CVI

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.920.000Đ

 • AP-901CVI

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.280.000Đ

 • AP-302AHD 1.3

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.475.000đ

 • AP-902CVI

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.760.000Đ

 • AP-903CVI

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.800.000Đ

 • AP-303AHD 1.3

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.700.000đ

 • AP-304AHD 1.3

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.850.000đ

 • AP-305AHD 1.3

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.800.000đ

 • AP-904CVI

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.970.000Đ

 • AP-902AHD 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.900.000đ

 • AP-903AHD 1.3

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.000.000đ

 • AP-904AHD 1.3

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.200.000đ

 • AP-905AHD 1.3

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.150.000đ

 • AP-906AHD 1.3

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.500.000đ

 • AP-907AHD 1.3

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.000.000đ

 • AP-302AHD 2.0

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.050.000đ

 • AP-303AHD 2.0

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.180.000đ

 • AP-304AHD 2.0

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.640.000đ

 • AP-305AHD 2.0

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.500.000đ

 • AP-902AHD 2.0

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.320.000đ

 • AP-903AHD 2.0

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.590.000đ

 • AP-904AHD 2.0

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.680.000đ

 • AP-905AHD 2.0

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.660.000đ

 • AP-906AHD 2.0

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.200.000đ

 • AP-907AHD 2.0

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.600.000đ

 • AP-905CVI

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.940.000Đ

 • AP-907CVI

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.350.000Đ

 • AP-301P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.600.000Đ

 • AP-301K

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.300.000Đ

 • AP-302K

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.040.000Đ

 • AP-302P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.360.000Đ

 • AP-303K

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.180.000Đ

 • AP-303P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.480.000Đ

 • AP-304K

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.320.000Đ

 • AP-304P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.640.000Đ

 • AP-305K

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.180.000Đ

 • AP-305P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.360.000Đ

 • AP-902K

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.400.000Đ

 • AP-902P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.720.000Đ

 • AP-903K

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.560.000Đ

 • AP-903P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.880.000Đ

 • AP-904K

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.680.000Đ

 • AP-904P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.920.000.000Đ

 • AP-905P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.860.000Đ

 • AP-905K

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.580.000Đ

 • AP-906K

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.860.000Đ

 • AP-906P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.080.000Đ

 • AP-907K

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.580.000Đ

 • AP-907P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.720.000Đ

 • AP-912

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.980.000 Đ

 • AP-701

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 11.600.000Đ

 • AP-702

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 16.600.000Đ

TRỌN BỘ  8 CAMERA HD 2.0MP DÀNH CHO KHO XƯỞNG, BÃI XE
TRỌN BỘ  8 CAMERA HD 2.0MP DÀNH CHO NHÀ Ở, VĂN PHÒNG
TRỌN BỘ 8 CAMERA CAMERA HD 1.3MP DÀNH CHO VĂN PHÒNG, NHÀ Ở
TRỌN BỘ 8 CAMERA HD 1.3 CHO NHÀ XƯỞNG, BÃI XE.
TRỌN BỘ 4 CAMERA HD 2.0 MP CHO NHÀ XƯỞNG, BÃI XE
TRỌN BỘ  4 CAMERA HD 2.0MP CHO VĂN PHÒNG, NHÀ Ở
TRỌN BỘ 4 CAMERA HD 1.3MP CHO KHO XƯỞNG, BÃI XE
TRỌN BỘ 4 CAMERA HD 1.3MP CHO VĂN PHÒNG, NHÀ Ở
CAMERA AHD THÂN HỒNG NGOẠI AP-919AHD 2.0
- Độ phân giải: 1/3”2.0 Mega Pixel; 
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG ; 720P (1280x720 ); IR CUT
- IR LED: 2 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3 
- Khoảng cách quan sát 35~40 mét
- IP 66 chống nước chống bụi
- Ống kính cố định: 3.6mm
CAMERA AHD THÂN HỒNG NGOẠI AP-919AHD 1.3
- Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel; 
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG ; 720P (1280x720 ); IR CUT
- IR LED: 2 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3 
- Khoảng cách quan sát 35~40 mét
- IP 66 chống nước chống bụi
- Ống kính cố định: 3.6mm
CAMERA AHD THÂN HỒNG NGOẠI AP-919AHD
- Độ phân giải: 1/3”1.0 Mega Pixel; 
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG ; 720P (1280x720 ); IR CUT
- IR LED: 2 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3 
- Khoảng cách quan sát 35~40 mét
- IP 66 chống nước chống bụi
- Ống kính cố định: 3.6mm
CAMERA IP THÂN HỒNG NGOẠI AP-919C
- Độ phân giải: 1/3”2.0 Mega Pixel; 
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG 
- IR LED: 3 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3 
- Khoảng cách quan sát 35~40 mét
- IP 66 chống nước chống bụi
- Ống kính cố định: 3.6mm
CAMERA IP THÂN HỒNG NGOẠI AP-919B
- Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel; 
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG 
- IR LED: 3 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3 
- Khoảng cách quan sát 35~40 mét
- IP 66 chống nước chống bụi
- Ống kính cố định: 3.6mm
CAMERA IP THÂN HỒNG NGOẠI AP-919A
- Độ phân giải: 1/3”1.0 Mega Pixel; 
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG 
- IR LED: 3 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3 
- Khoảng cách quan sát 35~40 mét
- IP 66 chống nước chống bụi
- Ống kính cố định: 3.6mm