Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • VP-6445NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 21.000.000đ

 • VP-3265NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 19.900.000đ

 • VP-3645NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 12.000.000đ

 • VP-2565nvr

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 18.000.000Đ

 • VP-16665NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 12.500.000Đ

 • VP-32360NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.100.000đ

 • VP-1665NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.500.000Đ

 • VP-865NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.000.000đ

 • VP-4700NVR2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.900.000Đ

 • VP-604H265

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.600.000Đ

 • VP-32460AHDM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.900.000Đ

 • VP-3260AHDM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.000.000đ

 • VP-16461AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24

  Giá : 4.900.000Đ

 • VP-16260AHDH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.400.000Đ

 • VP-8260AHDH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.750.000Đ

 • VP-4260AHDM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.200.000Đ

 • VP-4260AHDH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.980.000Đ

 • VPH-16763TVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 16.500.000Đ

 • VPH-16263TVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.500.000Đ

 • VPH-8463TVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.500.000Đ

 • VP-16464TVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 8.000.000đ

 • VP-1664TVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.990.000Đ

 • VP-864TVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.490.000Đ

 • VP-464TVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.700.000Đ

 • VP-3260NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.900.000Đ

 • VP-860NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.400.000Đ

 • VP-944HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.250.000đ

 • VP-842HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.800.000Đ

 • VP-840HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.700.000Đ

 • VP-444HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.200.000Đ

 • VP-440HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 990.000Đ

 • VP-442HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.900.000Đ

 • VP-2440HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.900.000Đ

 • VP-32700NVR2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.900.000Đ

 • VP-32700NVR2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.900.000Đ

 • VP-16700NVR2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.480.000Đ

 • VP-16700NVR3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.000.000đ

 • VP-16700NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 16.500.000Đ

 • VP-8700NVR2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.545.000Đ

 • VP-8700NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 13.000.000đ

 • VP-4700NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 19.800.000Đ

 • VP-64NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 39.000.000Đ

 • VP-128NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 93.500.000Đ

 • VP-1640HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.200.000Đ

 • VP-1642HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.900.000Đ

 • VP-1644HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.200.000Đ

 • VP-2442HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.400.000Đ

 • VP-3240HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.600.000Đ

 • VP-3242HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.600.000đ

 • VP-1652CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.000.000đ

 • VP-1651CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 15.600.000đ

 • VP-853CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.500.000Đ

 • VP-851CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 6.500.000đ

 • VP-854CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.400.000đ

 • VP-850CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.495.000đ

 • VP-868CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.495.000đ

 • VP-864CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.490.000Đ

 • VP-1657CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 12.000.000đ

 • VP-857CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.800.000đ

 • VP-457CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.900.000đ

 • VP-3252CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 8.000.000đ

 • VP-1650CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.900.000Đ

 • VP-2452CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.000.000đ

 • VP-1655CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.100.000đ

 • VP-855CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.900.000đ

 • VP-455CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.400.000Đ

 • VP-454CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.900.000đ

 • VP-453CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.750.000Đ

 • VP-450CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.495.000đ

 • VP-1654CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 6.000.000Đ

 • VP-451CVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.400.000Đ

 • VP-1660AHDM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.900.000Đ

 • VT-32800D

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 10.560.000Đ

 • VT-16800H4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.950.000Đ

 • VT-16900

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.600.000đ

 • VT-16200S

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 6.556.00đ

 • VT-8200S

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.180.000Đ

 • VT-16800H

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.400.000đ

 • VT-8100SE

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.200.000Đ

 • VT-8100E

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.578.000Đ

 • VT-8800S

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.700.000Đ

 • VT-8800H

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.200.000Đ

 • VT-8900

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.500.000Đ

 • VT-4100EB

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.900.000Đ

 • VT-4100E

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.378.000Đ

 • VT-4200

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.860.000Đ

 • VT-16800D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 8.000.000

 • VT-4800S

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.200.000Đ

 • VT-4900

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.300.000Đ

 • VP-1663AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.500.000Đ

 • VPS-1663AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.900.000Đ

 • VP-1661AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.250.000Đ

 • VP-16260AHDM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.400.000Đ

 • VP-8260AHDM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.750.000Đ

 • VP-8160AHDM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.950.000Đ

 • VPH-863AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.900.000Đ

 • VP-863AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.900.000Đ

 • VP-8161AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.750.000Đ

 • VP-860AHDM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.950.000Đ

 • VP-860AHDL

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 990.000Đ

 • VP-861AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.950.000Đ

 • VP-463AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.990.000Đ

 • VP-461AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.100.000đ

 • VPS-463AHD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.900.000Đ

 • VP-460AHDM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.200.000Đ

 • VP-460AHDL

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.100.000đ

 • VP-4160AHDM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.100.000đ

 • VP-634AHDH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.250.000Đ

 • VP-638AHDH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.400.000Đ

 • VP-618AHDH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.990.000Đ

 • VPS-6316AHDH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.000.000Đ

 • VP-6116AHDH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.250.000Đ

 • VP-614AHDH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.250.000đ

 • VP-463TVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.600.000Đ

 • VPH-1663TVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 8.750.000đ

 • VP-863TVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.450.000Đ

 • VP-16463TVI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 11.000.000Đ

 • VP-32500D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 34.100.000đ

 • VP-24500D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 30.580.000đ

 • VP-16500D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 19.360.000đ

 • VP-8500D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 12.800.000đ

 • VP-16500D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 18.260.000đ

 • VP-8960H

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 26.400.000đ