Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • SHS-3320XMK/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 6.463.0000đ

 • SHS-3321XMK/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.520.000đ

 • SHS-2320XMK/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 5.520.000đ

 • SHS-1321XAK/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 4.163.000đ

 • SHS-ARS200

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.150.000Đ

 • SHS-G517XMK/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 5.474.000Đ

 • SHS-H705FBG/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 12.213.000đ

 • SHS-H705FMK/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 11.339.000Đ

 • SHS-H705FMR/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 11.339.000Đ

 • SHS-H635FMS/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 8.119.000Đ

 • SHS-H635FBG/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 8.901.000Đ

 • SHS-H625FMK/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 7.268.000đ

 • SHS-H505FBK/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 6.325.000Đ

 • SHS-H505FMK/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 6.026.000đ

 • SHS-P717LMK/EN

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 9.890.000Đ