Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • VDT-333ZSDI 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.972.000đ

 • VDT - 405SDI 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.220.000đ

 • VDT-306HSDI 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.294.000đ

 • VDT -315SDI 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.070.000đ

 • VDT-405SDI 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.340.000đ

 • VDT- 333ZSDI 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.090.000đ