Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • VDT-126ZD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.536.000đ

 • VDT - 45ZF

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 19.264.000đ

 • VDT-45ZE

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 17.420.000đ

 • VDT-45ZD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 18.496.000đ

 • VDT-45ZC

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 16.502.000đ

 • VDT-90ZA

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.098.000đ

 • VDT-36ZA

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.444.000đ

 • VDT - 36ZB

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.750.000đ

 • VDT-27ZB

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.560.000đ

 • VDT - 27ZA

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.254.000đ

 • VDT - 18ZB

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 14.900.000đ

 • VDT - 18ZA

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 13.082.000đ

 • VDT - 3060CM.90

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.396.000Đ

 • VDT - 405CM.90

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.512.000Đ

 • VDT - 2070CM.90

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.360.000Đ

 • VDT - 666CM.90

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.212.000Đ

 • VD -135CM.90

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 940.000Đ

 • VDT - 3060CM.80

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.134.000Đ

 • VDT - 405CM.80

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.324.000Đ

 • VDT - 2070CM.80

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.098.000Đ

 • VDT - 666CM.80

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.088.000Đ

 • VDT - 135CM.80

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 678.000Đ

 • VDT-405CCD.72

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.906.000Đ

 • VDT - 666CCD.72

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.530.000Đ