Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • VDT-45ZAHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 17.000.000đ

 • VDT-27ZAHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 12.600.000đ

 • VDT - 405AAHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.592.000Đ

 • VDT - 405AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.402.000Đ

 • VDT-333AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.300.000Đ

 • VDT-333ZAHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.440.000Đ

 • VDT - 315AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.478.000Đ

 • VDT-3060AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.266.000Đ

 • VDT-2070AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.258.000Đ

 • VDT-135AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.810.000Đ

 • VDT - 666AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.058.000Đ

 • VDT-405AAHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.228.000Đ

 • VDT - 405AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.140.000Đ

 • VDT-333AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.980.000Đ

 • VDT -333ZAHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.944.000Đ

 • VDT - 315AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.064.000Đ

 • VDT - 135AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.424.000Đ

 • VDT - 666AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.430.000Đ

 • VDT -3060AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.072.000Đ

 • VDT-2070AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.952.000Đ

 • VDT - 207AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.936.000Đ

 • VDT - 405AAHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.910.000Đ

 • VDT - 405AHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.724.000Đ

 • VDT-333AHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.720.000Đ

 • VDT - 2070AHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.566.000Đ

 • VDT 405AHDL 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.544.000Đ

 • VDT - 207AHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.616.000Đ