Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • VDT-45ZDIP.D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 21.978.000đ

 • VDT-27ZBIP.D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 13.186.000đ

 • VDT-27ZAIP.D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 12.880.000đ

 • VDT-126HPTW 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.780.000đ

 • VDT-126IPWS 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.560.000đ

 • VDT -333ZIPWS 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 6.784.000đ

 • VDT-3060IP 5.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.518.000đ

 • VDT - 333ZIP 5.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 8.300.000đ

 • VDT-216IP 4.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.838.000đ

 • VDT-3060IP 4.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.694.000đ

 • VDT-333ZIP 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.582.000đ

 • VDT-405AIP 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.746.000đ

 • VDT-207IP 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.472.000đ

 • VDT-405IP 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.770.000đ

 • VDT-315IP 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.622.000đ

 • VDT-405A IP 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.126.000đ

 • VDT - 405IP 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.118.000đ

 • VDT - 207IP 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.896.000đ

 • VDT - 315IP 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.154.000đ

 • VDT - 405A IP 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.264.000đ

 • VDT - 405IP 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.266.000đ

 • VDT - 207IP 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.044.000đ

 • VDT - 315IP 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.302.000đ

 • VDT - 306HIP 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.360.000đ