Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • KPC-138ZDTFP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 780.000Đ

 • KPC-139ZEAP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.118.000Đ

 • KPC-148ZEAP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.235.000Đ

 • AVC-189P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.692.000Đ

 • KPC-173P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.360.000Đ

 • AVC-167P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.536.000đ

 • AVC-159P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.219.000Đ

 • AVC-158P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.224.000Đ

 • AVC-183P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.644.000Đ

 • AVC-163P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.434.000Đ

 • AVC-153P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.092.000Đ

 • KPC-133ZDP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 494.000Đ