Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • KXV-2004SZ4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.180.000đ

 • KXV-2005SZ4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.380.000Đ

 • KXV-2003S4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.100.000đ

 • KXV-2004S4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.900.000đ

 • KXV-2002S4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.520.000đ

 • KXV-2001S4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.580.000đ

 • KX-2009PC

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 15.400.000Đ

 • KX-2307PC

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 23.000.000Đ

 • KX-2007PC

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 13.000.000Đ

 • KX-2K03C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.380.000Đ

 • KX-2K04C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.100.000Đ

 • KX-2K02C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.000.000đ

 • KX-2K01C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.000.000đ

 • KX-NB2004M

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 8.600.000Đ

 • KX-NB2003M

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 8.600.000Đ

 • KX-2005C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.980.000Đ

 • KX-2005MC

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.200.000Đ

 • KX-2004MC

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.800.000Đ

 • KX-2004C4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.620.000Đ

 • KX-2003C4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.700.000đ

 • KX-2002S4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.380.000đ

 • KX-2001S4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.380.000đ

 • KX-2002C4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.220.000Đ

 • KX-2001C4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.220.000Đ

 • KX-1303C4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.580.000đ

 • KX-1302C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.120.000đ

 • KX-1301C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.120.000đ

 • KX-1002SX4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 860.000Đ

 • KX-1001S4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 860.000Đ

 • KX-1001C4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 840.000Đ

 • KX-1003C4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 800.000Đ

 • KX-1002C4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 840.000Đ

 • KX-1002C4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 840.000Đ

 • KX-1004C4

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 660.000Đ

 • KX-1002C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 840.000Đ

 • KX-1004C

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 800.000Đ