Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • HIK-IP96256-F16

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 249.660.000đ

 • HIK-IP96128-F16

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 159.580.000đ

 • HIK-IP9664-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 87.930.000Đ

 • HIK-IP9632-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 64.280.000Đ

 • HIK-IP7732-E4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 17.910.000Đ

 • HIK-IP7716-E4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 13.820.000Đ

 • HIK-IP7616-E2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.370.000Đ

 • HIK-IP7608-E2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.550.000đ

 • HIK-IP7608-E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.220.000đ

 • HIK-IP7604-E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.810.000đ

 • DS-7632NI-K2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 8.650.000đ

 • DS-7616NI-K2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.060.000đ

 • DS-7608NI-K2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.270.000đ

 • DS-7732NI-K4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 15.780.000đ

 • DS-7716NI-K4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 12.610.000Đ

 • DS-96256NI-F16

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 172.370.000Đ

 • DS-96128NI-F16

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 110.180.000Đ

 • DS-9664NI-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 60.700.000đ

 • DS-9632NI-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 60.700.000đ

 • DS-7732NI-I4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 19.720.000đ

 • DS-7716NI-I4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 16.610.000đ

 • DS-7732NI-E4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 12.370.000đ

 • DS-7716NI-E4/16P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 14.770.000đ

 • DS-7716NI-E4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.540.000đ

 • DS-7616NI-E2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.090.000đ

 • DS-7608NI-E2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.520.000Đ

 • DS-7616NI-E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.240.000đ