Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • VP-6445NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 21.000.000đ

 • VP-3265NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 19.900.000đ

 • VP-3645NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 12.000.000đ

 • VP-2565nvr

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 18.000.000Đ

 • VP-16665NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 12.500.000Đ

 • VP-32360NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.100.000đ

 • VP-1665NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.500.000Đ

 • VP-865NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.000.000đ

 • VP-4700NVR2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.900.000Đ

 • VP-604H265

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.600.000Đ

 • VP-3260NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.900.000Đ

 • VP-860NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.400.000Đ

 • VP-944HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.250.000đ

 • VP-842HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.800.000Đ

 • VP-840HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.700.000Đ

 • VP-444HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.200.000Đ

 • VP-440HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 990.000Đ

 • VP-442HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.900.000Đ

 • VP-2440HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.900.000Đ

 • VP-32700NVR2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.900.000Đ

 • VP-32700NVR2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.900.000Đ

 • VP-16700NVR2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.480.000Đ

 • VP-16700NVR3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.000.000đ

 • VP-16700NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 16.500.000Đ

 • VP-8700NVR2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.545.000Đ

 • VP-8700NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 13.000.000đ

 • VP-4700NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 19.800.000Đ

 • VP-64NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 39.000.000Đ

 • VP-128NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 93.500.000Đ

 • VP-1640HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.200.000Đ

 • VP-1642HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.900.000Đ

 • VP-1644HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.200.000Đ

 • VP-2442HD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.400.000Đ