Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • WIN-8432NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.990.000Đ

 • WIN-8416NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.900.000Đ

 • WIN-8416iNVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.390.000Đ

 • WIN-8408NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.890.000Đ

 • WIN-8404NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.790.000Đ

 • WIN-8404SNVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.390.000Đ

 • Win-7016iNVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.560.000đ

 • Win-7004NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.800.000đ

 • Win-7004iNVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.230.000đ

 • Eco-9116NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.390.000Đ

 • Eco-9108NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.390.000Đ

 • Eco-9104NVR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.100.000Đ